Tuesday, 25/02/2020 - 20:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Phú

THỜI KHOA BIỂU KHỐI CHIỀU năm học 2013-2014

PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG                                     THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ  I

TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ                                 (Áp dụng từ ngày 09 tháng 09 năm 2013)

THỨ

TIẾT

                                                                               

                                                                                BUỔI CHI ỀU

 

6A

 

6B

 

7A

 

7B

 

 

 

 

2

1

VĂN   -   LONG

T.ANH  - HÀ

VĂN   -    CHÂU

TOÁN -  THẢO

 

 

 

2

T.ANH  - HÀ

VĂN   -   LONG

VĂN   -    CHÂU

TOÁN -  THẢO

 

 

 

3

C.NGHỆ-THANH

NHẠC- Q . ANH

TOÁN -  THẢO

VĂN   -    CHÂU

 

T.DỤC 8A -LONG

 

4

NHẠC- Q . ANH

C.NGHỆ-THANH

TOÁN -  THẢO

VĂN   -    CHÂU

 

T.DỤC 8A -LONG

 

5

CHÀO   -   CỜ

CHÀO   -   CỜ

CHÀO   -   CỜ

CHÀO   -   CỜ

 

 

 

 

3

1

TOÁN -  THẢO

M.THUẬT-PHÚC

T.ANH - HỒNG

ĐỊA  -  LONG